5 VEEL VOORKOMENDE VOGELS IN NEDERLAND


Het vogelleven in Nederland is robuust, met vogels die het hele jaar door in Nederland verblijven en vogels die op doortocht zijn naar het noorden (voorjaar) of het zuiden (najaar). De combinatie van de Noordzeekust, de meren in het binnenland en de moerassige polders maakt Nederland aantrekkelijk voor veel verschillende vogelsoorten.

1 ZEEUWEN

Met zijn lange Noordzeekustlijn is het niet verwonderlijk dat de kokmeeuw, of specifieker, de zilvermeeuw, een van de meest voorkomende vogelsoorten in Nederland is. Met een gemiddelde spanwijdte van 125-145 cm kunnen ze op grote hoogte vliegen, waardoor ze een goed zicht hebben op prooien en andere potentiƫle voedselbronnen. Met hun spitse gele snavels kunnen ze in karton en plastic zakken scheuren, wat voor overlast zorgt in woonwijken, vooral op vuilnisophaaldagen. Er zijn naar schatting 45.000-50.000 meeuwen in Nederland.

2 DUIVEN

De Rotsduif behoort tot de familie van de Columbidae (waartoe ook de Duif behoort). De voorouders van de huidige vogels werden vroeger gebruikt om berichten door te geven, maar tegenwoordig zien de meeste mensen ze als een ergernis vanwege hun grote aantallen, hun ongegeneerde inbreuk op het eten in de open lucht en de uitwerpselen die ze overal achterlaten.

3 EENDEN

De vele zoetwatermeren, rivieren, vijvers, beken en kanalen in Nederland zijn de perfecte broedplaatsen voor de eend. De meest voorkomende is de wilde eend. De mannetjes hebben een groene kop, een gele snavel en oranje zwemvliezen, terwijl de vrouwtjes meestal lichtbruin zijn. In het late voorjaar en de vroege zomer zie je vaak eendjes achter hun moeder aanzwemmen.

4 KRAAIEN

De Euraziatische kauw is een zwart gevederde vogel uit de corvidae groep en een van de kleinste in de kraaienfamilie met 39 cm (15 in). Ze zijn te herkennen aan de grijze haren die van de kop tot achter in de nek lopen en aan hun ogen die door de lichtgrijze irissen afsteken tegen hun zwarte gezicht. Kauwen nestelen in bomen.

5 PARKIETEN

De meeste mensen zijn verbaasd als ze voor het eerst een zwerm luidruchtige groene vogels zien overvliegen, meestal vlak voor de schemering. De Rose-Ringed Parakeet is niet inheems in Nederland, maar heeft de afgelopen decennia overleefd en zelfs gefloreerd. In 2010 werd de populatie van de roodstaartparkiet in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geschat op 10.000, ongeveer twee keer zo groot als in 2004. Naast de bovengenoemde grote steden hebben zich ook in Leiden, Alphen aan den Rijn en Katwijk rozenparkietkolonies gevormd.